COP Indonesië

Fysieke projecten

De Petra Universiteit in Surabaya, de lokale overheden en de dorpelingen gaan voorafgaand al met elkaar in overleg om te horen welke nood er in het dorp bestaat. Vanuit dat gesprek zullen ze mede beslissen aan welke projecten gewerkt zal worden. De projecten kunnen ieder jaar verschillen en hangen af van het dorp en de behoeften. In de afgelopen jaren is er  onder andere gewerkt aan de volgende fysieke projecten:

 • renovatie sanitaire voorzieningen
 • renovatie van de basisschool
 • verven van de klaslokalen
 • bouwen van een toegangspoort
 • waterleidingen naar huizen en gebedshuizen
 • renoveren peuterschool
 • waterzuiveringssysteem installeren en renoveren 

In dorpen wordt in samenwerking met de lokale overheid vaak 'thematisch' gewerkt om te kijken waar een potentieel ligt om dorpelingen verder te brengen. Zo is er in het afgelopen jaar gewerkt met de thema's 'special needs' en 'toerisme'. Vanuit deze thematiek ontstaan dan de projecten en doelen die worden nagestreefd in dit jaar van COP. 

 

Non-fysieke projecten

Er zijn ieder jaar ook een aantal non-fysieke projecten. Er wordt natuurlijk van je verwacht dat je ook hier aan meewerkt. Je kunt in overleg met de andere deelnemers en de teamleider van het dorp bespreken welke  rol je hierin wil gaan spelen. Hierbij kun je denken aan:

 • Voorlichtingen geven over hygiëne
 • Spelactiviteiten voor kinderen
 • Voorlichtingen geven gezondheid 
 • Reanimatiecursus/EHBO
 • Ondersteuning geven op de peuter-, kleuter- of basisschool

Vanwege de thematische werkwijze wordt er ook specifiek aangesloten bij fysieke projecten. Zo is er bijvoorbeeld in een van de dorpen een koffietentje gebouwd, vlakbij een plek waar dikwijls lokale toeristen kwamen om te hiken in de bergen. Non-fysieke projecten die hierbij werden opgestart zijn bijvoorbeeld het leren zetten van goede koffie op zo'n wijze dat het de opbrengst verhoogt en hospitality. 

COP Indonesië