COP Indonesië

Do you dare to make a difference?

Lees dan zorgvuldig de tekst hieronder en geef je op!

Deelnemerseisen
De inschrijvingen voor deze zomer zijn weer geopend! Je kunt je nu aanmelden om aan dit geweldige project deel te nemen. Regelmatig krijgen we vragen of je om te kunnen deelnemen met ons programma  'per se' voltijdstudent moet zijn, verbonden aan Inholland, of een andere specifieke Hogeschool of universiteit. Ons antwoord is: nee, dat is in principe niet nodig. Maak ons enthousiast, en je mag mee! Ook als je geen student bent en al lang werkzaam of met pensioen: wij staan voor iedereen open. Alleen als we meer dan dertig aanmeldingen hebben, wat sporadisch voorkomt, krijgen studenten voorrang op het selectieproces.

De voorwaarden
Als je met ons meegaat, dan ben je in Indonesië representatief voor de Nederlandse groep. We bereiden je hier op voor middels verschillende voorbereidingsbijeenkomsten waarbij je de taal en cultuur leert kennen, dus je hoeft daar in het begin nog niet ervaren mee te zijn. Toch geldt er een aantal voorwaarden en regels die we hebben vastgelegd in een contract om misverstanden te voorkomen. Hierbij verwachten wij onder andere dat:

  • Je het hele project aanwezig kunt zijn;
  • Je de voorbereidingsbijeenkomsten in Nederland volgt;
  • Je uiterlijk voor eind maart a.s. je ticket naar Indonesië hebt geboekt;
  • Je jezelf aan de gedrags- en kledingcode in Indonesië wil, kunt en zult houden.

Aanmeldingsprocedure
De begeleiders van het project zijn benieuwd naar wie je bent. We willen graag dat je je aan ons voorstelt aan de hand van dit motivatieformulier.
Stuur het motivatieformulier geheel ingevuld en voorzien van foto uiterlijk vrijdag 12 januari 2024 naar ons op. Doe dit via ons e-mailadres: begeleiding@copindonesie.nl.
Hierna krijg je van ons antwoord, met daarin ook een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
Deze kennismakingsgesprekken vinden 's avonds plaats op 18 januari 2024 in Den Haag en 19 januari 2024 in Amsterdam.

COP Indonesië