COP Indonesië

Do you dare to make a difference?

Ga dan deze zomer met ons mee naar Indonesië!

Deelnemerseisen
De inschrijvingen voor deze zomer zijn weer geopend! Je kunt je nu aanmelden om aan dit geweldige project deel te nemen. Regelmatig krijgen we vragen of je om deel te kunnen nemen met ons programma echt 'per se' voltijdstudent moet zijn, of verbonden aan Inholland, of een andere specifieke Hogeschool of universiteit. Ons antwoord is: nee, dat is in principe niet nodig. Maak ons enthousiast, en je mag mee! Ook als je geen student bent en al lang werkzaam of met pensioen: wij staan voor iedereen open. Alleen als we meer dan dertig aanmeldingen hebben, krijgen Inholland-studenten voorrang in het selectieproces.


De voorwaarden
Als je met ons meegaat, dan ben je in Indonesië representatief voor de Nederlandse groep. We bereiden je hier op voor middels verschillende voorbereidingsbijeenkomsten waarbij je de taal en cultuur leert kennen, dus je hoeft daar in het begin nog niet ervaren mee te zijn. Toch geldt er een aantal voorwaarden en regels die we hebben vastgelegd in een contract om misverstanden te voorkomen. Hierbij verwachten wij onder andere dat:

  • Je het hele project aanwezig kan zijn;
  • Je de voorbereidingsbijeenkomsten in Nederland volgt
  • Je uiterlijk voor eind maart je ticket naar Indonesië hebt geboekt
  • Je jezelf aan de gedrags- en kledingcode in Indonesië wil, kunt en zult houden

 

Aanmeldingsprocedure
De begeleiders van het project zijn benieuwd naar wie je bent. We willen graag dat je je aan ons voorstelt aan de hand van dit motivatieformulier.
Stuur het motivatieformulier geheel ingevuld en voorzien van foto uiterlijk 7 februari 2023 naar ons op via ons e-mailadres: info@copindonesie.nl.
Hierna krijg je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek.

Goed om te weten dat dit niet zozeer een gesprek is om je te veroordelen, maar eerder een gelijkwaardige ontmoeting om één op één nader kennis met je te maken voordat de voorbereidingsbijeenkomsten in een groepsverband beginnen. 

 

Vragen?

Heb je een vraag over deelname aan COP Indonesië? Vul dan onderstaand formulier in.