COP Indonesië

Do you dare to make a difference?

Ga dan deze zomer met ons mee naar Indonesië!

Deelnemerseisen
De inschrijvingen voor deze zomer zijn weer geopend! Je kunt je nu aanmelden om aan dit geweldige project deel te nemen. Regelmatig krijgen we vragen of je persé voltijd student moet zijn of verbonden moet zijn aan een specifieke Hogeschool of universiteit. Ons antwoord is: nee, dat is niet nodig. Maak ons enthousiast, en je mag mee! Ook als je geen student bent en al lang werkzaam of met pensioen: wij staan voor iedereen open. 


Voorwaarden
Als je met ons meegaat, dan ben je in Indonesië representatief voor de Nederlandse groep. We bereiden je hier op voor middels verschillende voorbereidingsbijeenkomsten waarbij je de taal en cultuur leert kennen. Er geldt een aantal voorwaarden die zijn opgesteld in een contract om misverstanden te voorkomen. Hierbij verwachten wij onder andere dat:

  • Je het hele project aanwezig kan zijn;
  • Je de voorbereidingsbijeenkomsten in Nederland volgt
  • Je uiterlijk voor eind maart je ticket naar Indonesië kan boeken
  • Je aan de gedrags- en kledingcode kan houden

 

Aanmeldingsprocedure
De begeleiders van het project zijn benieuwd naar wie je bent. We willen graag dat je je aan ons voorstelt aan de hand van dit motivatieformulier. Stuur het motivatieformulier geheel ingevuld en voorzien van foto uiterlijk 3 januari 2020 naar ons e-mailadres: info@copindonesie.nl.
Hierna krijg je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit is niet een gesprek voor een beoordeling, maar een ontmoeting om één op één nader kennis te maken voordat de voorbereidingsbijeenkomsten beginnen. 

 

Vragen?

Heb je een vraag over deelname aan COP Indonesië? Vul dan onderstaand formulier in.